FANDOM


Organiske reaktions typer Edit

Elimination Edit

Substition Edit

Hvis man tilføjer energi i form af varme eller lys, kan man få alkanerne til at reagere med eksempelvis brom eller klor i en substitutionsreaktion.

Ved en substitutionsreaktion bliver et atom eller en atomgruppe i et molekyle, udskiftet med et andet atom eller atomgruppe, men uden at molekylet som helhed går itu. Substitutionsreaktion bliver brugt i den kemiske industri, når man skal fremstille bestemte kemiske stoffer.

Et eksempel på en substitutionsreaktion kunne være, at man hælder lidt hexan (C4H14), hvor der tilføjes en smule bromvand (Br2(aq)) i to reaktionsglas. Glassene rystes, hvorefter at det ene glas sættes i et mørkt stinkskab, og det andet sættes under en overheadprojektor. I det glas som er anbragt under overheadprojektoren vil man kunne se, at stofferne har blandet, hvorimod det andet glas som var anbragt i mørke, ikke vil have fortaget nogle ændringer. 

Set d. 20/1 2015 af kemilærer: Kirsten (KTL) 

Addition Edit