FANDOM


Mængdeberegning Edit

Mængdeberegning bruges i næsten alle aspekter i kemi.

Mol Edit

Mol bliver betegnet med enheden: mol. I mængdeberegnings-trekanterne bliver mol betegnet som n. Man bruger mol når man regner med molekyler og atomer. Molekyler og atomer er meget små af størrelse og er derfor næsten umulige at tælle, derfor har man valgt at bruge enheden mol. En mol er lig 6,02*1023[1] også kaldet Avagadros konstant, dette bruges til at forklare vægten af atomkerne, f.eks:

Kalium har en molarmasse på 39,1 gram. Dette betyder at en mol af Kalium atomer, vejer 39,1 gram.

Massen Edit

Massen er betegnelsen for vægten. Når man snakker om massen måles det i gram, f.eks:

1 gram Kalium indeholder 0,025 mol. Dette betyder at der er 0,025*(6,02*1023) atomer pr. 1 gram Kalium

Molarmassen Edit

Molarmassen er betegnelsen for stoffets vægt. Man kan udregne Molarmassen hvis man tager Molvægten af alle Grundstofferne i forbindelse, f.eks:

H2O indeholder 3 atom kerner. 2 brint og en oxygen. Brint har en molarmasse på 1,00786 g/mol[2] og Oxygen har en molarmasse på 15,999 mol/g[3]. Dette betyder at H2O har en molar vægt på 18,013 mol/g.

Andre ord for Molarmassen er også Molvægt, Molmasse Og Molærmasse. Molarmassen har SI enheden g/mol og går under benævnelsen M.

Volumen Edit

Volumen er betegnelsen for rumfanget et stof fylder, dette angives med enheden L (liter), dette kan bruges, sammen med koncentrationen (Molær) c (mol/L) til at finde mol. f.eks:

1 liter 0.1 Molær HCl indeholder 0.1 mol HCl.

Koncentrationen Edit

Koncentrationen er forholdet mellem antal mol i af et stof i en blanding, og volumen af den samlede blanding. Altså koncentrationen af et stof i en blanding. f.eks:

1 liter vand og 0.1 liter HCl, og du får at vide at du har 0.1 mol HCl. Dette betyder at koncentrationen af HCl bliver 0.091 mol/L.

Udregninger Edit

Når man arbejder med mængdeberegninger bruger man 2 forskellige trekanter. Den første hedder Mol-trekanten og den næste hedder, koncentrations-trekanten.

Mol-trekant-0

Mol-trekanten

Måden disse trekanter skal udregnes er således. Den vandrette streg skal tolkes som en brøkstreg dvs.

m(g) / Mw(g/mol) = n(mol)

Den lodrette streg skal tolkes som et gange tegn dvs.

c(mol/L=M) * V(L) = n(mol)

Koncentration-trekant

Koncentrations-trekanten

Enheder & Benævnelse Edit

understregning indikere det teknisk-korrekte term.

Navn

Benævnelse

Enhed

Stofmængde

n

mol

Molarmasse
Molmasse
Molvægt

M

g/mol

Massen
Vægten

m

g

Volumen

Rumfang

V

L

Koncentrationen

M

mol/L

Benævnelser bliver brugt før lighedstegnet (=)

Enheder bliver brugt efter lighedstegnet (=)

Kilder:

  1. http://www.natlex.dk/mol.html
  2. https://da.wikipedia.org/wiki/Brint
  3. https://da.wikipedia.org/wiki/Ilt
Set af KTL