FANDOM


Kovalente bindinger Edit

F før

En kovalent binding er når atomerne danner fælles elektronpar.

F efter

Et eksempel kunne være difluor (F2). Når to fluor atomer binder sig sammen for at danne et difluormolekyle, går de sammen på den måde, at de sætter deres to uparrede elektroner sammen, så de uparrende elektroner tilsammen danner et fælles elektronpar.

O før

Dette resulterer også i at hvert af atomerne har 8 elektroner omkring den yderste skal, de har altså opnået den samme elektron struktur som grundstoffet neon.

O efter

Et andet eksempel kunne være oxygen. Her går de igen sammen og deles om nogle atomer, men denne gang, da oxygen har 6 elektroner i yderste skal, deles de om 4 elektroner. Og derfor dannes der to fælles elektronpar, dette kaldes for en dobbeltbinding.

To atomer kan godt have flere fælles elektronpar. Det kaldes kovalente dobbeltbindinger eller trippelbindinger.

Set d. 20/1 2016 af lærer: Kirsten (KTL)