FANDOM


Baser (Work in progress) Edit

Ligesom stoffer der afgiver H+-ionen gik under betegnelsen syre. Indgår stoffer der kan afgive OH--ioner under betegnelsen baser, mere præcist er det et stof der kan optage H+-ioner.Dette er en mere præcis beskrivelse efter som ammoniak (NH3) teknisk set er en base. Man kan dog komme udenom dette ved at konstatere, at hvis ammoniak er i en vandlig opløsning, vil den danne OH--ioner (NH3 + H2O <-> NH4+ + OH-)dog er det kun 1 % af ammoniakken der bliver omdannet til ammonium-ionen.[1]

Baser har desuden alle en PH værdi over 7, så som 0,1 M NaOH der har PH værdien 13. Dette kan beregnes ved hjælp af basens koncentration og pKs værdi, der behøves dog ikke pKs værdien til udregning af stærke baser.

Baser kan ligesom syrer også lede strøm, eftersom de indeholder OH-.

  1. http://www.chemguide.co.uk/physical/acidbaseeqia/theories.html