FANDOM


Hvad er Alkohol? Edit

Dette er en fælles tegn for kemiske forbindelser, der består af en Alkan med en en OH-gruppe, dette er en hydroxylgruppe. Kun et af disse stoffer er en drikkevare, nemlig ethanol. Alkoholer bruges, som opløsnings middel, desinfektionsmiddel og man er begyndt at bruge det til brændstof til biler.

Genkend et alkohol Edit

Som navnet "ethanol" antyder, er det en alkane med en OH gruppe, fordi "ethan" som er alkane versionen af ethanol. Ol delen af ethanol beskriver, at det er en alkohol der er tale om, altså der er en substitueret OH-gruppe. Så en Methanol (træsprit) er alkohol versionen af alkanen methan (CH3).

Fremstilling af ethanol Edit

Ethanol fremstilles ved gæring, når man har gæringen opløser man sukker, eller stivelsen i vand. I vandet tilsættes der derefter gær, som omdanner stivelsen til sukker, og her omdannes sukker til ethanol og carbondioxid (CO2). Reaktionen kan ses nedenfor:

C6H12O6 -> 2C2H5OH + 2CO2

Set af lærer d. 20 Jan KTL